Seachem Acid Buffer – giảm pH và ổn định trong pH trong khoảng 5.0 – 8.0

Acid Buffer làm giảm pH trong khoảng từ 5.0 đến 8.0 khi được sử dụng với Alkaline Buffer. Khi Acid Buffer làm giảm pH, nó chuyển đổi độ kiềm carbonate (KH) thành CO2 có sẵn.Nó cũng có thể được sử dụng để giảm pH an toàn trong nước biển để nuôi san hô

249.999  %

1000 in stock

SKU: Seachem-Acid-Buffer Category: