Combo chai men vi sinh gốc và Vitamin C Mrbio công nghệ nhật bản

  • MrBioFish xử lý cả những môi trường ô nhiễm đặc biệt.
  • Trong môi trường bể cảnh MrBioFish Gốc 200 ml dùng cho 15-20 m3 nước.(150 gr bột dùng cho 10-15 m3 nước)
  • Trong môi trường bán tự nhiên và tự nhiên có thể xử lý lên tới 100 m3.
  • Đặt hàng tại đây : Click

210.000  %

1000 in stock