Chai số 7 : Special Arowana Internal Bacteria & Ulcer Away thuốc chữa bệnh cho cá rồng – thuốc cá rồng ocean free

  • Chai số 7 : Special Arowana Internal Bacteria & Ulcer Away
  • (Thuốc hỗ trợ phát triển lên màu sắc cho cá rồng dòng Huyết Long, làm dịu cá khi vào hồ mới, khử rong, giảm stress, nâng cao chất luợng nước trong hồ cá)
  • thuốc chữa bệnh cho cá rồng – thuốc cá rồng ocean free
  • Đặt hàng tại đây : Click

149.000  %

1000 in stock

SKU: 872 Category: