Cá chuột cafe – Bronze Corydoras Catfish – Corydoras Aeneus

  • Tên khoa học: Corydoras
  • Kích thước: 5-6 cm
  • Nhiệt độ nước: 22-28 độ C
  • Độ pH: 6,0-7,5
  • Độ cứng nước: 5-15 dGH
  • Tuổi thọ: 5-10 năm

10.000  %