CÁ NEON VUA

  • Bể nuôi: Bể nuôi cá neon vua cần có kích thước tối thiểu 40x25x25 cm.
  • Bể cần được trang bị hệ thống lọc nước để đảm bảo nước sạch sẽ cho cá.
  • Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cá neon vua là 22-28 độ C.
  • Ánh sáng: Cá neon vua cần được cung cấp ánh sáng dịu nhẹ để phát triển tốt.
  • Thức ăn: Cá neon vua ăn tạp, có thể ăn các loại thức ăn như trùng chỉ, lăng quăng, thức ăn viên.

7.000  %