Cá sọc ngựa dạ quang cánh tiên tím

  • Cá sọc ngựa cánh tiên tím cần được nuôi trong môi trường nước sạch, có độ pH từ 6,5 đến 7,5.
  • Nhiệt độ thích hợp để nuôi cá sọc ngựa cánh tiên tím là từ 25 đến 30 độ C.
  • Thức ăn của cá sọc ngựa cánh tiên tím chủ yếu là các loại thức ăn tươi sống như trùn chỉ, lăng quăng, tép nhỏ.
  • Cá sọc ngựa cánh tiên tím là loài cá cảnh dễ bị nhiễm bệnh. Bạn cần chú ý vệ sinh hồ cá thường xuyên để ngăn ngừa bệnh tật.

10.000  %