Seachem Alkaline Buffer – tăng pH và ổn định pH trong khoảng 7.2 – 8.5

Alkaline Buffer là một bộ đệm không phốt phát, dùng để tăng độ pH và độ kiềm (KH) và và nên kết hợp cùng Acid Buffer. Cả hai bộ đệm được thiết kế cho hồ thủy sinh hoặc cho nước rất cứng, phốt phát có thể gây ra vấn đề tảo hoặc đục nước.

Alkaline Buffer làm tăng pH trong khoảng từ 7.2 đến 8.5 khi được sử dụng với Acid Buffer. Nó an toàn với cáNó cũng có thể được sử dụng để tăng pH an toàn trong nước biển để nuôi san hô.

239.999  %

1000 in stock

SKU: Seachem-Alkaline-Buffer Category: