Bông lọc 6d loại tốt chuyên dùng cho hồ cá rồng cái đĩa và cá la Hán

bông lọc hồ cá chuyên dụng ứng dụng dùng cho các hồ công nghệ

nuôi cá rồng cái dĩa và cá la Hán
kích thước 40×50

80.000  %

1000 in stock

SKU: bong-6d Category: