Hạt kanet (kaldnes) lọc nước nuôi vi sinh – Hạt lớn 500gram

60.000  %

1000 in stock