Ista Hydrometer Thiết bị đo độ mặn và cân chỉnh nước biển loại tốt Ista Hydrometer

  • Đo độ mặn của nước, tỷ trọng kế Hướng dẫn sử dụng tỷ trọng kế:
  • – Cho từ từ tỷ trọng kế vào bể cá cho đến khi nước đạt tới vạch đánh dấu
  • – Thang đo trên tỷ trọng kế:
  • + Số bên trái là chỉ số độ mặn
  • + số bên phải là chỉ số của trọng lực riêng

160.000  %

1000 in stock

SKU: ista-seasalt Category: