Ống Nước Xanh dùng cho máy bơm hồ cá cảnh thủy sinh

  • Màu xanh
  • Chất liệu nhựa
  • Dùng để dẫn nước, 1 đầu nối vào đầu máy lọc / máy bơm ; 1 đầu dẫn lên khoang lọc/máng lọc
  • Đặt hàng tại đây: CLICK

10.000  %

1000 in stock