seachem excel 100ml – Seachem Flourish Excel 100ml – Dung Dịch Cung Cấp Co2, Phòng Và Ức Chế Rêu Hại Cho Hồ Thuỷ Sinh excel 100ml

– Seachem Flourish Phosphorus là một loại phân nước có hàm lượng Phosphate ( P ) cao 4.500 mg/L . Là một trong các chất thiết yếu giúp cây phát triển khỏe mạnh . Phosphorus không chứa Nitrate nên không gây rêu hại .

– Các dấu hiệu cây thiếu phosphate : Cây chậm phát triển , lá bị đen sạm .

129.999  %

1000 in stock

SKU: s-excel-100ml Category: