Combo máy bơm, máng lọc, RS 203K cho hồ cá cảnh

  • Thông tin máy bơm: RS-203K –
  • 12W Qmax: 800L/H, Hmax:0.8m
  • Máy lọc nướcloại vừa phun oxi vừa bơm nước lên