Quạt làm mát hồ cá R-C-001 máy

  • Quạt thổi luồng khí vào bề mặt hồ cá khi nhiệt độ trong hồ cao.
  • Quạt có thể ứng dụng thổi khí cho những dụng cụ cần làm mát khác
  • Đặt hàng tại đây: Click

190.000  %

1000 in stock