Mrbio Sea – (Vi sinh Mrbio Sea xử lý nước cá biển Khử khí độc hiệu quả Phòng, chữa nấm Giúp san hô phát triển khỏe, màu tươi sáng)

  • Vi sinh Mrbio Sea xử lý nước cá biển
    Khử khí độc hiệu quả
    Phòng, chữa nấm
    Giúp san hô phát triển khỏe, màu tươi sáng.
    Giá bán :185.000/ chai 200 ml/ 15-20 m3 nước.
  • Đặt hàng tại đây: Click

169.999  %

1000 in stock