Ista Premium NH/CL Aqua Reliever – Khử độc nước -Clo – Kim loại nặng

  • – Cung cấp hỗn hợp Vitamin B và khoáng chất thiết yếu .
  • – Khử độc , trung hòa Clo và kim loại nặng .
  • – Ổn định độ pH , giúp cá giảm stress .
  • Đặt hàng tại đây: CLick

180.000  %

1000 in stock