Hạt giống Hoa Mười Giờ MV-014

  • ra hoa sớm , hoa nhiều,  đồng đều. hoa nở kép to.
  • Kích thước hoa:  từ 3 đến 4 cm
  • chiều cao cây:  thấp không cao
  • thời gian nảy mầm:  từ 7 đến 10 ngày
  • thời gian trồng đến bắt đầu ra hoa:  từ 30 đến 35 ngày ngày
  • xuất xứ Việt Nam
  • khối lượng tịnh: 0.01g
  • Đặt hàng tại đây: Click

20.000  %

1000 in stock

SKU: 5862 Category: Tags: , , , ,