Đèn cá rồng dành cho hồ 80 XML Tanning Kim Long ( Vàng) loại tốt 2 hàng bóng

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : 

2 Hàng Bóng ánh sáng Vàng dành cho cá rồng

Chuyên Kim Long Quá Bối

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

385.000  %

1000 in stock