Đèn cá rồng dành cho hồ 80 XML Tanning Huyết Long – Kim Long ( Trắng) loại tốt 2 hàng bóng

420,000 385,000

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : Dành cho hồ size 80

2 Hàng Bóng ánh sáng trắng dành cho

cá rồng Huyết Long – Kim Long 

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

– Giúp Cá phát triển quy mô màu đậm hơn .

còn 1000 hàng