Đèn cá rồng dành cho hồ 80 XML Tanning Huyết Long – Kim Long ( Trắng) loại tốt 2 hàng bóng

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : Dành cho hồ size 80

2 Hàng Bóng ánh sáng trắng dành cho

cá rồng Huyết Long – Kim Long 

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

– Giúp Cá phát triển quy mô màu đậm hơn .

385.000  %

1000 in stock