Đèn cá rồng dành cho hồ 80 XML Tanning Huyết Long( Huyết) loại tốt 2 hàng bóng

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : 

2 Hàng Bóng ánh sáng Đỏ dành cho cá rồng Chuyên Huyết Long

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

– Giúp Cá phát triển quy mô màu đậm hơn .

385.000  %

1000 in stock