Cá xecan – cá tứ vân – cá hổ – Tiger barb – Sumatra barb

– Phân bố:Indonesia (Sumatra và Borneo)

– Chiều dài cá (cm):7

– Nhiệt độ nước (C):20 – 30

– Độ cứng nước (dH):5 – 19

– Độ pH:6,0 – 7,5

– Tính ăn:Ăn tạp

– Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

5.000  %