Cá két panda – Zebra Cichlid

  • Nhiệt độ: Nhiệt độ nước thích hợp để nuôi cá két panda là từ 25-28 độ C.
  • Độ pH: Độ pH thích hợp để nuôi cá két panda là từ 7,2-7,8.
  • Ánh sáng: Cá két panda cần được cung cấp ánh sáng đầy đủ để quang hợp.
  • Thức ăn: Thức ăn cho cá két panda cần đa dạng, bao gồm thức ăn viên, thức ăn tươi sống.

30.000  %