CÁ MÚN SHORT THƯỜNG

  • Bể nuôi: Bể nuôi cá mún short thường cần có kích thước tối thiểu 30x20x20 cm. Bể cần được trang bị hệ thống lọc nước để đảm bảo nước sạch sẽ cho cá.
  • Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cá mún short thường là 22-28 độ C.
  • Ánh sáng: Cá mún short thường cần được cung cấp ánh sáng dịu nhẹ để phát triển tốt.
  • Thức ăn: Cá mún short thường ăn tạp, có thể ăn các loại thức ăn như trùng chỉ, lăng quăng, thức ăn viên.

10.000  %