Cá két panda platinum – Snow White PARROT CICHLID – PLATINUM PARROT

  • Điều kiện nuôi
  • Nước: Nước nuôi cá két panda platinum cần được đảm bảo sạch sẽ, có độ pH từ 6,5 đến 7,5 và nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C.
  • Cây thủy sinh: Cây thủy sinh giúp tạo môi trường sống tự nhiên cho cá két panda platinum. Bạn có thể trồng các loại cây thủy sinh như rêu java, dương xỉ,…

30.000  %