Cá chuột xanh lá – cá chuột green

Thông tin Cá Chuột Green

– Tên tiếng Anh: Emerald Green Corydoras

– Nhiệt độ: 20 – 28 độ C

– pH: 5 – 8

30.000  %