Cá chuột thái albino – Redtail shark – Cá Chuột Thái Vàng

  • Tên tiếng Anh: Abino Rainbow Shark, Abino Ruby Shark, Abino Redfin Shark
  • Tên khoa học: Epalzeorhynchos Frenatum
  • Nhiệt độ: 24 – 27 độ C
  • pH: 6 – 8,0
  • Kích thước trưởng thành: 10cm
  • Nguồn gốc: Có nguồn gốc Thái Lan và Indonesia
  • Tính ăn: Ăn tạp
  • Tầng nước ở: tầng đáy và giữa
  • Sinh sản: đẻ trứng trên giá thể.

30.000  %