Bộ kiểm tra clo hồ cá

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Rửa ống nghiệm vài lần bằng nước cần kiểm tra.
  2. Lấy 5ml nước cần kiểm tra vào ống nghiệm
  3. Nhỏ tiếp vào đó 2 giọt thuốc thử Cl Test
  4. Đậy nắp ống nghiệm, lắc đảo mạnh sao cho dung dịch trong đó tan đều.
  5. So màu: Đặt ống nghiệm lên nền trắng của Bảng màu, nhìn ống nghiệm (từ trên xuống), tìm ô màu giống (hoặc gần giống) đặt kết quả ghi cạnh ô màu đó.

Chú ý: Rửa sạch, lau khô ống nghiệm sau khi sử dụng.

Đặt hàng tại đây: Click