Tôm trộn chuyên dụng Carophyll dành cho cá La Hán Lên Màu – Lên Đầu Đẹp

Tôm Trộn Carophyll

Hổ trợ lên màu đỏ cho cá và lên đầu cho cá la hán

•Hỗ trơ tiêu hóa mạnh (chủ yếu là phân đen)
•Lên màu nhanh trong 3 ngày. Rất đẹp và bền màu.

Đặt hàng tại đây: Click

25.000  %

1000 in stock

SKU: Website1630026041 Category: Tags: , , , ,