Thức ăn Sakura dành cho cá la hán

  • Dành cho cá la hán, Cichlid
  • không có kích thước hạt nhỏ vì la hán có miệng lớn
  • Sạch sẽ và không làm ô nhiễm nước
  • Được sản xuất và đóng gói bằng máy móc hiện đại.
  • Đặt hàng tại đây : CLick

45.000  %

1000 in stock

SKU: 8850805800020 Category: Tags: , , , , ,