Than hoạt tính trong túi vật liệu lọc 250gram

  • Loại bỏ kim loại nặng
  • Phân giải mùn bã hữu cơ trong nước
  • Kiểm soát sự tăng trưởng của tảo và vi khuẩn có hại
  • Hoạt tính cao
  • Cân bằng PH
  • Cấu trúc dạng viên
  • Nồng độ PO4 tối thiểu
  • Đặt hàng tại đây: Click

15.000  %

1000 in stock

SKU: 6340 Category: Tags: , , , , , , ,