Seachem PhosBond – Vật liệu lọc cấp cấp dùng khử Phosphate và Silicate

280.000  %

1000 in stock

SKU: Seachem-PhosBond-250ml Category: