SUBSTRAT TAIWAN SỨ BI LOẠI TỐT S

Vật liệu lọc SUBSTRAT TAIWAN 
1 BAO sử dụng cho 150l nước

bao gồm thủy tinh thiêu kết hình ngọc trai. 

Hình dạng hình cầu cho mật độ khối lớn. Do đó, toàn bộ âm lượng trong bộ lọc (giỏ bộ lọc hoặc mô-đun) có thể được sử dụng. Ngoài ra bề mặt tối ưu của các hạt cung cấp sự xâm lấn mạnh mẽ của các vi khuẩn thanh lọc quan trọng.

 

50.000  %

1000 in stock

SKU: SP000117 Category: