Chai sát trùng hồ cá shanghai – trị nấm trắng cá cảnh

thuốc sát trùng hồ cá cảnh ảnh và trị nấm trắng, ghẻ ngứa mình trên thân cá cá.
cách dùng: sát trùng nước liên tục trong 3 ngày.
5ml thuốc = 50 lít nước
15 ml thuốc = 150 lít nước

15.000  %

1000 in stock

SKU: shanghai-sattrunghoca Category: