Men Vi Sinh Extra Bio cao cấp cho cá cảnh (Hàng Công ty) Vi Sinh ExtraBio 500ml

– Tăng cường tối đa lợi khuẩn

– Làm trong nước – Giảm mùi tanh hôi, phân hủy chất thải hữu cơ

– Khử khí đôc hại : NH3, H2S,..

– Tằng cường oxy cải thiện quá trình trao đổi chất cho cá

– Hạn chế rêu, không gây hại cá

Đặt hàng tại đây:Click

130.000  %

1000 in stock

SKU: 246354135 Category: