Khủng long sáu sừng đen – Cá Axolotl đen – Cách nuôi và chăm sóc cá khủng long 6 sừng đen

  • Môi trường nuôi cá Axolotl
  • Đồ trang trí bể: Khi trang trí phần đáy của bể nuôi tuyệt đối không sử dụng những vật có kích thước nhỏ hơn miệng chúng. Thị giác của kỳ nhông 6 sừng khá kém nên rất có thể chúng sẽ tưởng những đồ trang trí đó là thức ăn.
  • Hang: Bản tính của loài cá này rất nhát. Chính vì vậy trong bể nuôi hãy tạo các hang để cá ẩn nấp, hang phải rộng rãi, thoải mái.

200.000  %