Hạt giống chanh dây MV-87

  • thời vụ gieo trồng quanh nămmật độ trồng cách nhau 5 m
  • thời gian thu hoạch từ năm đến bảy tháng sau khi gieo
  • xuất xứ Việt Nam
  • khối lượng tịnh 1 gam
  • Đặt hàng tại đây: Click

10.000  %

1000 in stock

SKU: 5963 Category: Tags: , ,