FHG1 ProRedSyn lên màu – Thức ăn cá La Hán 250g/hộp

– Sử dụng cho cá La Hán muốn có kích thước đầu lớn hơn và lên màu hoa.

– Loại thức ăn : nổi, thức ăn hàng ngày

– Mã sản phẩm: OF® Pro series FH-G1 (Pro Redsyn)

– Hãng sản xuất: Qian Hu – Singapore

289.999  %

1000 in stock

SKU: FHG1-den-250gram Category: