Đá Nham thạch trắng sứ vật liệu lọc nước cao cấp dành cho bể Cá Koi – cá rồng 1kg

  • Vật liệu lọc cho hồ cá, có độ xốp rỗng cao, là chỗ cho vi sinh trú ẩn
  • Đá Lông Vũ nước giúp tăng cường trao đổi chất của cá và loại bỏ chất độc trong nước
  • Loại bỏ kim loại nặng
  • Phân giải mùn bã hữu cơ trong nước
  • Đặt hàng tại đây: Click

40.000  %

1000 in stock