Con sứa giả phát quang huỳnh quang trang trí bể cá

30.000  %

Con sứa giả phát quang huỳnh quang trang trí bể cá

Con sứa giả trang trí bể cá

Chất liệu: silicon, bột huỳnh quang

Màu sắc: trong suốt

Bộ huỳnh quang sẽ phát sáng trong điều kiện bể cá có ánh sáng

còn 1000 hàng