Cá thủy tinh – Kryptopterus – Ghost Glass Catfish

  • Kích thước bể: Bể nuôi cá thủy tinh nên có kích thước tối thiểu 60 cm x 30 cm x 30 cm.
  • Chất lượng nước: Nước trong bể nuôi cá thủy tinh cần sạch sẽ, có độ pH từ 6,5 đến 7,5. Bạn nên thay nước bể 2 lần/tuần.
  • Ánh sáng: Cá thủy tinh ưa sống trong môi trường có ánh sáng vừa phải. Bạn nên bố trí bể cá ở nơi có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng đèn huỳnh quang.
  • Thức ăn: Cá thủy tinh ăn tạp, bạn có thể cho cá ăn các loại thức ăn như: trùng chỉ, lăng quăng, tép, giun,… Bạn nên cho cá ăn với lượng vừa phải, tránh cho cá ăn quá nhiều.

30.000  %