Cá Neon Trắng Mắt Đỏ – Neon Albino

  • Tránh cho cá Neon Trắng Mắt Đỏ tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.
  • Kiểm tra nhiệt độ và độ pH của nước thường xuyên.
  • Thay nước mới thường xuyên để đảm bảo chất lượng nước.
  • Cho cá ăn đúng lượng thức ăn để tránh tình trạng dư thừa thức ăn gây ô nhiễm nước.

10.000  %